"Створення оптимальних умов для взаємної адаптації вчителя та учнів в новоствореному колективі"- психолого-педагогічний консиліум по 10 класу

Психолого- педагогічний консиліум
10-й клас
Дата проведення: 28.11.2019
Час та місце проведення: каб. 23

Тема: Створення оптимальних умов для взаємної адаптації вчителя та учнів в новоствореному колективі.
Мета:
1. Постановка психологічної характеристики класу.
2. Розробка проекту подальшого розвитку індивідуальності кожного учня.
3. Надання допомоги у створенні оптимальних умов для взаємної адаптації вчителів та учнів.
4. Виявлення мотивації навчання.
Підготовча робота:
1. Провести соціально-психологічне дослідження міжособистісних стосунків в учнівських колективах учнів 10-х класів.
2. Відстежити навчальні досягнення учнів 10-х класів, вивчити мотивацію навчання.
3. Вивчити зведення про загальний стан здоров’я дітей.
4. Оформити психологічний паспорт класу.
5. Спостерігати за дітьми на уроках (індивідуальні особливості та врахування їх у роботі).
6. Провести бесіду з педагогами і батьками «Про подолання дезадаптації та вікові особливості підлітків. Взаємовідносини в новостворених колективах».


/Files/images/2019-2020/pedkonsilumi/10/IMG_20191204_152455.jpg
/Files/images/2019-2020/pedkonsilumi/10/IMG_20191204_152501.jpg
/Files/images/2019-2020/pedkonsilumi/10/IMG_20191204_152512.jpg
/Files/images/2019-2020/pedkonsilumi/10/IMG_20191204_152517.jpg


План
психолого-педагогічного консиліуму

1. Актуальність проблеми адаптації учнів 10 класу щодо навчання в старшій школі (Власюк Т.М.)
2. Виступ шкільної медсестри з питання «Стан здоров’я 10-класників».(Іщук Т.Є.)
3. Соціально-психологічне дослідження міжособистісних стосунків в учнівському колективу (соціометрія) (Гетьман О.В.)
4. Виступ класного керівника (характеристика класу). Вправа «Проблемний кейс» (проблемні запитання до вчителів) (Грабовська Т.М.)
5. Довідка про результати класно-узагальнючого контролю. (Власюк Т.М.)
6. Аналіз особливостей вікового періоду, аналітичний звіт щодо проведеного діагностичного обстеження. Загальні рекомендації та рекомендації для окремих учнів). Вправа «Мозковий штурм» (поняття адаптації 10-класників, ознаки та причини дезадаптаії). Вправа «Джерела комфорту».( Гуменюк І.В.)
7. Методичний висновок . Прийняття рішення психолого-педагогічного консиліуму. (Власюк Т.М.)

Рішення ПМПК 10 клас

1.1. Заступнику директора школи Власюк Т.М., соціальному педагогу Гетьман О.В. продовжити роботу з питань психолого-педагогічної адаптації десятикласників у профільній школі, формуванню професійної спрямованості учнів, здійснювати контроль за виконанням рішень психолого-медико-педагогічного консиліуму від 28.11.2019.
1.2. Вчителям-предметникам, які викладають у 10-х класах:
1.2.1. Враховувати стан здоров’я учнів під час навчально-виховного процесу, позаурочних та позашкільних заходів, на уроках фізичної культури.
1.2.2. Систематично враховувати рекомендації, вироблені на педконсиліумі.
1.2.3. Стимулювати пізнавальну активність учнів урізноманітненням форм, методів та засобів навчання, обґрунтовано їх використовувати.
1.2.4. З метою розвитку пізнавальної активності учнів на кожному уроці уміло здійснювати мотивацію навчальної діяльності.
1.2.5. Розпочати підготовку учнів до успішного завершення навчання у школі та складання ЗНО.
1.3. Класному керівнику Грабовській Т.М.:
1.3.1. Проінформувати батьків під час батьківських зборів із результатами соціометрії в узагальненому вигляді.
1.3.2. Скласти план заходів, що сприятимуть згуртованості колективу класу, стимулювати виявлення дітьми кращих рис особистості: товариськості, працелюбності, альтруїзму, доброти, симпатії, співчутливості, співпереживання, ініціативності.
1.3.3. Співпрацювати з батьками, тримати на контролі підготовку учнів до уроків та відвідування школи учнями.
1.3.4. Посилити контроль за веденням учнями щоденників.
1.4. Соціальному педагогу Гетьман О.В. проводити бесіди з учнями з метою подолання проблем, виявлених у ході досліджень.
1.5. Класному керівнику Грабовській Т.М. спільно з батьками учнів забезпечити цілеспрямовану профорієнтаційну роботу з питань оптимального вибору професійної спрямованості.
2. Хід виконання даного наказу перевірити у квітні 2020 року та узагальнити наказом по школі.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора школи з навчально-виховної роботи Власюк Т.М..

Кiлькiсть переглядiв: 71